Кримінальне Право та Процес

Кримінальне право та процес є специфічними галузями, які пов’язані з правоохоронною функцією держави. Всі дії представників держави під час досудового розслідування та судового розгляду потребують негайного реагування та використання спеціальних знань.

І ця сфера, на думку законодавця, потребує від юристів особливої кваліфікації, яка має підтверджуватися свідоцтвом про право на зайняття адвокатською діяльністю. Іншими словами, лише адвокати можуть надавати правову допомогу у кримінальних справах.

Ґрунтовні знання адвокатів DGRAVITY LEGAL, які побудовані на практичних навичках, забезпечують можливість надання клієнтам ефективної правової допомоги на всіх стадіях кримінального провадження, а також консультування щодо запобігання ризикам кримінального характеру у будь-яких видах діяльності як громадян, так і суб’єктів господарювання.

Кримінально-правова практика адвокатського об’єднання “DGRAVITY LEGAL” має такі основні напрями:

  • консультування та здійснення захисту інтересів клієнта у кримінальному провадженні;
  • кримінально-правова експертиза бізнес-проектів;
  • аналіз господарської діяльності щодо відповідності кримінальному законодавству, у тому числі й аналіз діяльності контрагентів;
  • стягнення дебіторської заборгованості за допомогою використання кримінально-правових механізмів до недобросовісних контрагентів;
  • захист клієнтів при обшуках і перевірках податковими та іншими контролюючими органами, інструктаж, розроблення пам’яток;
  • проведення адвокатських розслідувань.