Практика Звернення до ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини – це міжнародний орган, який, керуючись Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод, розглядає заяви осіб щодо порушення прав.

Конвенція та протоколи до неї є міжнародним договором, у якому презюмуються права та основоположні свободи людини. Україна – держава, що надала згоду на обов’язковість Конвенції та протоколів до неї, тобто ратифікувала Конвенцію, а тому всі її громадяни можуть безперешкодно звернутися до ЄСПЛ та вимагати захисту своїх порушених прав.

До змісту, предмета і процедури подання заяв до ЄСПЛ існують чіткі, нормативно регламентовані вимоги, порушення яких унеможливлює розгляд судом таких заяв. До того ж Суд приймає заяви до розгляду лише після того, як були використані усі внутрішні засоби юридичного захисту. За таких умов при оскарженні своїх порушених прав як фізичним, так і юридичним особам доцільно звертатися за кваліфікованою юридичною допомогою, що особливо стає актуальним у час правової невизначеності при прийнятті органами державної влади спірних рішень, у тому числі за допомогою позасудових процедур притягнення громадян України до відповідальності шляхом обмеження їхніх конституційних прав і свобод.

Адвокати та спеціалісти DGRAVITY LEGAL мають значний і фундаментальний досвід у поданні зазначених скарг, представництві інтересів клієнта на всіх етапах розгляду Судом заяви та, що не менш важливо, виконанні державою Україна рішень ЄСПЛ, прийнятих на користь заявника.

Так, фахівці DGRAVITY LEGAL, зокрема, здійснюють:

  • консультування зі складних оформлення звернення до ЄСПЛ;
  • правовий супровід скарги надалі;
  • правова допомога на стадії виконання рішення.