Формуляр заяви до ЄСПЛ оновлено: 10 умов, які слід перевірити перед його заповненням

У Європейському суді з прав людини оновили формуляр заяви для громадян, які не змогли захистити на національному рівні свої права, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

Завантажити формуляр заяви українською мовою можна на офіційному сайті ЄСПЛ. Заповнити його можна лише за допомогою програми Adobe Reader 9 чи з пізнішою версією, які підтримуються операційними системами Windows і Mac OS X.

Втім, навіть повне заповнення цього формуляру не гарантує того, що заява буде прийнята і розглянута Євросудом. Адже цей суд щороку отримує десятки тисяч заяв. Він не має ресурсів для розгляду малозначущих чи повторних скарг, які подаються не по суті. І за статистикою понад 90% заяв, що надходять, визнаються неприйнятними.

Отже, на сьогодні існує 10 критеріїв прийнятності, на відповідність яким слід перевірити вашу справу, перш ніж звертатися за захистом до ЄСПЛ і витрачати час на заповнення формуляру:

  1. Скарга повинна стосуватися порушення одного чи декількох прав, викладених у Конвенції та протоколах до неї.
  2. Скарга спрямована проти держави, яка ратифікувала Конвенцію чи відповідний Протокол (певні Протоколи ратифіковані лише деякими державами, тож, варто перевірити список ратифікацій);
  3. Скарга стосується фактів, за які несе відповідальність певна державна структура (законодавчий або, виконавчий орган, суд тощо). Адже ЄСПЛ не розглядає заяви, спрямовані проти приватних осіб чи недержавних організацій.
  4. Скарга стосується фактів чи подій, які мали місце після дати ратифікації державою Конвенції чи відповідного Протоколу (дати для кожної держави вказані у списку ратифікацій).
  5. Порушення основоположного права стосується вас особисто і безпосередньо (ви маєте статус жертви);
  6. Ви надали національній правовій системі можливість виправити порушення ваших прав («вичерпання національних засобів правового захисту»). Зазвичай це означає, що перед поданням скарги в ЄСПЛ, ви маєте подати ті самі скарги в національні суди, в тому числі у найвищу судову інстанцію. При цьому ви повинні дотримуватися національних процесуальних вимог, в тому числі строків оскарження. Втім, ви не повинні використовувати засоби правового захисту, що є неефективними, або вдаватися до дискреційного чи виняткового провадження, що не є частиною звичайної процедури оскарження.
  7. Ви подали до Суду заповнену належним чином заяву протягом чотирьох місяців після дати винесення остаточного рішення на національному рівні. Цей чотиримісячний строк зазвичай визначається з дати, коли найвища судова чи адміністративна інстанція, що уповноважена вирішувати вашу справу, прийняла у ній рішення, або коли ви чи ваш юридичний представник були повідомлені про це рішення.
  8. Ваші скарги основані на достовірних фактичних даних. Іншими словами, необхідно обґрунтувати заяву: чітко описати обставини справи та додати на їх підтвердження документи, рішення, медичні довідки, показання свідків тощо.
  9. Ви можете показати, що предметом вашої скарги є невиправдане втручання у ваше фундаментальне право. Ви не можете просто скаржитися на те, що судове рішення було несправедливим чи неправильним. Суд не є апеляційною інстанцією по відношенню до національних судів та не може скасовувати чи міняти їхні рішення.
  10. Ваші скарги не були раніше розглянуті Європейським судом з прав людини або іншим міжнародним органом.

Офіційними мовами ЄСПЛ є англійська і французька. Але ви можете звернутися до Секретаріату офіційною мовою однієї з країн, які ратифікували Конвенцію, в тому числі, українською. Проте, якщо Суд вирішить просити Уряд надати письмові зауваження з приводу ваших скарг, вся кореспонденція з ЄСПЛ надалі надсилатиметься англійською чи французькою мовою. Тож вас чи вашого представника також попросять використовувати англійську чи французьку мову в подальшому листуванні.

Залиште коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *