Сам собі суд: кримінальну справу, пов’язану із передачею будівлі в управління ВАКС, розглядатиме… ВАКС

Володимир Ємельянов, Вадим Красник, спеціально для видання «Закон і Бізнес»

За правилами КПК кримінальне провадження має бути передане на розгляд іншого суду, зокрема якщо обвинувачений чи потерпілий працює або працював у суді, до підсудності якого належить справа. Але ця норма не охоплює усі випадки, коли можуть виникнути сумніви в упередженості суду.

Про допити і виїмки

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває кримінальна справа №991/10842/23, досудове розслідування у якій проводилось детективами НАБУ за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Предметом провадження є правовідносини, які свого часу виникли між держпідприємством «Антонов», одним із столичних адвокатських об’єднань, що надавало правничу допомогу, Кабміном в особі Міністерства фінансів та ВАКС. Ці відносини стосувалися передачі у травні 2021 року будівлі ДП по просп. Перемоги, 41 у м. Києві (сьогодні – Берестейський проспект) до сфери управління ВАКС. Передача відбувалася на платній основі (кошторис ВАКС містив статті витрат для придбання будівлі). У подальшому, сплачені кошти були спрямовані через Мінфін, на погашення певних зобов’язань підприємства перед державою, в обмін на будівлю. Відповідні угоди супроводжували адвокати.

Під час досудового розслідування детективи НАБУ проводили слідчі дії за участі працівників та суддів ВАКС (у т.ч. керівного складу), здійснювали виїмки у суді.

З цих підстав захисники внесли клопотання про визначення підсудності провадження у порядку ст. 34 КПК. Нагадаємо, за правилами цієї статті (абз. 7 ч. 1) у разі якщо обвинувачений чи потерпілий є або був суддею чи працівником апарату Вищого антикорупційного суду і кримінальне провадження належить до підсудності цього суду, таке кримінальне провадження у першій інстанції здійснює апеляційний суд, юрисдикція якого поширюється на місто Київ, і в такому разі ухвалені судові рішення оскаржуються в апеляційному порядку до апеляційного суду, який визначається колегією суддів ККС ВС.

Питання вирішувалося колегією суддів Апеляційної палати ВАКС, про що була постановлена ухвала про відмову у задоволенні клопотання. Зокрема, суд зауважив, що проведення слідчих дій за участі працівників ВАКС (Голови, керівника апарату суду, співробітників бухгалтерії тощо) стосовно питань, пов’язаних із набуттям ВАКС права власності на будівлю, «не мають жодного правового значення для цілей визначення суду, якому підсудне кримінальне провадження». А по суті доводи стосуються можливої упередженості суддів. Тобто є аргументами для заявлення відводів, а не для зміни підсудності.

Про сумніви в незалежності

Зрозуміло, що органи державної влади та їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами. І КПК акцентує увагу лише на двох процесуальних статусах (обвинувачений, потерпілий) у яких міг би бути суд, для вирішення питання щодо зміни підсудності.

Але ж є норми міжнародного права. Так, Конвенцією про захист прав людини та основоположних передбачено, що кожна людина має право на справедливий і відкритий розгляд справи незалежним і безстороннім судом упродовж розумного строку, встановленого законом (п. 1 ст. 6).

Відповідно до п. 12 Висновку № 1 (2001) Консультативної ради європейських суддів для Комітету міністрів Ради Європи про стандарти незалежності судових органів та незмінюваність суддів, передбачено, що незалежність судової влади означає повну неупередженість із боку суддів. При винесенні судових рішень щодо сторін у судовому розгляді судді повинні бути безсторонніми, вільними від будь-яких зв’язків, прихильності чи упередження, що впливає або може сприйматися як таке, що впливає, на здатність судді приймати незалежні рішення. У цьому випадку незалежність судової влади є втіленням загального принципу: «Ніхто не може бути суддею у власній справі».

Значення цього принципу виходить далеко за конкретні інтереси певної сторони у будь-якій суперечці. Судова влада повинна користуватися довірою не тільки з боку сторін у конкретній справі, але й з боку суспільства в цілому. Суддя повинен не тільки бути реально вільним від будь-якого невідповідного упередження або впливу, але він має бути вільним від цього й в очах розумного спостерігача. В іншому випадку довіра до незалежності судової влади буде підірвана.

Отже ситуація, що виникла, не охоплюється положеннями національного законодавства. Втім, з урахуванням загальних принципів кримінального провадження, норм міжнародного права та факту безпосередньої участі ВАКС у правовідносинах, де він фактично є кінцевим вигодонабувачем, повинні існувати підстави для прийняття рішення щодо визначення іншого суду для відправлення правосуддя.

Адже можливість здійснювати безсторонній, незалежний та об’єктивний розгляд справи Вищим антикорупційним судом знаходиться під великим сумнівом.

Залиште коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *